Política de privacitat

L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

L’Ajuntament de Gavà només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades l’Ajuntament de Gavà ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L'Ajuntament de Gavà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.

A continuació, s’ofereix informació addicional i ampliada respecte les activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Gavà

1.- Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Gavà
CIF: P0808800G
Direcció postal: Plaça de Jaume Balmes s/n, 08850 Gavà
Telèfon: 93 263 91 00
Correu electrònic: ajuntament@gava.cat

2.- Delegat de Protecció de Dades
3.- Finalitat del tractament de les seves dades i conservació

L’Ajuntament de Gavà tracta les dades personals dels interessats a través d’aquesta pàgina web amb la finalitat de mantenir comunicacions entre el consistori i els ciutadans del municipi de Gavà.

4.- Temps de conservació de les seves dades personals

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes i només es conservaran les necessàries per a dur a terme possibles responsabilitats o donar compliment a la normativa aplicable.

5.- Legitimació per al tractament

La base legal per al tractament de les seves dades en cada cas:

  • És l’exercici de funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local. Art.6.1.e.- RGPD: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).
6. Destinataris de les dades i transferències internacionals de dades

No es realitzen transferències internacionals de dades.

7.- Drets dels interessats

Com a usuari del web té dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions.
  • Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’Ajuntament de Gavà dirigint-se a dpd@gava.cat o a través de la nostra seu electrònica https://eseu.gava.cat/ (catàleg de tràmits) amb els formularis destinats a tal fi.
  • Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web.
8. Registre d’activitats de tractament

Si voleu consultar el registre d'activitats de tractament cliqueu en el següent enllaç:

Registre d'activitats de tractament

L'Ajuntament de Gavà està en continua revisió de les diferents activitats de tractament que s'aniran actualitzant a mesura que estiguin revisades.

Última actualització 06-04-2022

Museu de Gavà

De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Dissabtes d'11 a 14 i de 16 a 19 h.
Diumenges d'11 a 14 h.

Tancat els dilluns (inclosos dilluns festius) els dies 1/1, 6/1, 24/6, 25/12, 26/12 i les tardes dels dies 5/1, 23/6, 24/12 i 31/12

Servei d'informació i reserves del Museu de Gavà 93 263 96 10

Castell d’Eramprunyà

Actualment, el castell és objecte de treballs de recerca i consolidació per la qual cosa el recinte és tancat al públic.

Visita concertada cada segon diumenge de mes (d'octubre a juny).

Cal reservar amb antelació al Museu de Gavà, al telèfon 93 263 96 10 o al telèfon d'informació i reserves 93 263 96 50.

Grups escolars i grups organitzats, heu de reservar amb antelació al Museu de Gavà, al telèfon 93 263 96 10.

Parc Arqueològic Mines de Gavà

Hivern 16/9 – 15/6
dilluns 10 - 14.30 h
dimarts - divendres 10 - 14.30 h
dissabtes 10 - 18.45 h
diumenges i festius 10 - 14.30 h

Estiu 16/6 – 15/9
dimarts - divendres 10 - 18.45 h
dissabtes 10 - 18.45 h
diumenges i festius 10 - 14.30 h

Tancat els dilluns no lectius,  dilluns festiu, els dies 1/1, 6/1, 24/6, 25/12, 26/12 i tardes dels dies 5/1, 23/6, 24/12 i 31/12

Servei d'informació i reserves del Parc Arqueològic Mines de Gavà 93 263 96 50

Refugi antiaeri de la Rambla de Gavà

El refugi es pot visitar cada primer diumenge de mes en visita guiada. La visita s’inicia al Museu de Gavà i es compon d’un itinerari i la visita al refugi.

Cal reservar amb antelació al 93 263 96 10.

Vil·la romana de Can Valls

Visita guiada cada tercer diumenge de mes.

Places limitades. És necessari realitzar reserva al Museu de Gavà T. 93 263 96 10

Punt de trobada a la cruïlla de l'Av. Joan Carles I amb l'Av. 8 de març.