Centre de documentació del Parc del Garraf

 

Les característiques geogràfiques, el caràcter d'espai protegit, les peculiaritats de la vegetació i de la fauna, o la riquesa del patrimoni cultural del Parc del Garraf converteixen aquest espai en una àrea d'especial interès per a l'estudi i la divulgació científica.

La recopilació dels nombrosos materials documentals sobre l'àmbit del Parc (llibres, revistes, audiovisuals, cartografia, estudis, etc.) és una tasca bàsica per al coneixement, la recerca i la gestió d'aquest espai protegit.

El Centre de Documentació del Parc del Garraf, amb seu al Centre d'Història de la Ciutat de Gavà, és un element essencial per a la selecció i el tractament de dades necessàries per garantir una bona gestió del Parc.

La tasca fonamental d'un centre de documentació és oferir als usuaris el nombre més gran possible de documents específics sobre un tema, garantir-ne la difusió entre els especialistes i la divulgació entre els ciutadans que hi estiguin interessats. Tot a partir d'una acurada recerca, selecció, catalogació, anàlisi, informatització i emmagatzematge de la informació.

Els centres de documentació s'incorporen als equipaments dels parcs com un servei a les persones o als col·lectius que, esporàdicament o d'una manera periòdica, demanin informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'àmbit dels parcs naturals per fer estudis, tesis i treballs d'investigació, o per a la docència.

 

A cada centre de documentació s'hi pot trobar:

            ▪ Personal documentalista per atendre el públic

            ▪ Sala de consulta i de lectura

            ▪ Servei de reprografia

            ▪ Programari informàtic

 

La informació es troba emmagatzemada en un suport informàtic que permet accedir-hi i consultar-la d'una manera ràpida i senzilla. El tractament documental s'ha fet a partir de l'elaboració d'una fitxa bibliogràfica comuna a tots els centres de documentació, amb les dades necessàries per descriure cada document.

Accés a la base de dades [http://aplicacions.diba.cat/agdxpn/]

 

Centre de Documentació del Parc del Garraf. Gavà.

Centre d'Història de la Ciutat
C/ Salvador Lluch, 22, 08850 Gavà

Tel.: 932 639 630. Fax: 932 639 631

p.garraf.cdgava@diba.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14. Dimarts de 16.30 a 18.30 h;  Agost, tancat.

Vull rebre informació En aquesta secció podràs enviar-nos per correu electrònic els teus suggeriments